پروژه ی جمع آوری اطلاعات کل دانشجویان و فارغ

التحصیلان دانشگاهی نودشه

(برای کامل کردن پروژه به شدت نیازمند همکاری شما هستم)


اگر شخصی اسمش ذکر نشده و یا اطلاعات آن وارد نشده و یا اطلاعات وارده صحیح نمی باشد لطفا اعلام نماید٪ 
شماره ی تماس: xxxxxxxx

پست الکترونیکی: Shabrandi [at] hotmail dot com
________________________

۱- هژیر کاشفی
 فارغ التحصیل مهندسی برق - گرایش قدرت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
شماره ی تماس: ----------
ایمیل: hazhir_kntu @yahoo.com  
________________________________________
 ۲- متین کاشفی

فارغ التحصیل مهندسی عمران - نقشه برداری دانشگاه تهران
شماره ی تماس: -----------------
ایمیل:  kashefi_matin @yahoo.com

________________________________________
۳-مسلم حسینی

دانشجوی رشته ی علوم اقتصادی دانشگاه علوم اقتصادی تهران
شماره تماس: 09183308935
ایمیل:hosseini.moslem@yahoo.com 
________________________________________
 ۴- رامین فاضلی
دانشجوی رشته ی دبیرفنی مکانیک دانشگاه شهیدرجایی
شماره تماس: 
ایمیل
________________________________________
۵- هیوا نصیری
دانشجوی رشته ی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر 
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶- شاهین شبرندی
 دانشجوی رشته ی کارشناس کامپیوتر دانشگاه شهيد رجايي - تهران
شماره تماس: 
ایمیل: .shahin.shabrandy@gmail.com_

_______________________________________
۷- ارسلان شبرندی
فارغ التحصیل روزانه ی مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزاردانشگاه ارومیه
 شماره تماس:
ایمیل:
________________________________________
۸-علی شبرندی(مدیر وبلاگ)

دانش آموخته مقطع ارشد مهندسی صنایع - صنایع دانشگاه تربیت معلم پردیس تهران
شماره ی تماس: ۰۹۳۸۱۳۰۵۵۲۴
ایمیل:

۱- rebvar_edy@yahoo.com 

۲- shabrandi@hotmail.com
________________________________________
۹- محفوظ سهرابی

دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه شهیدرجایی
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۱۰- جواد محبی

دانشجوی رشته ی علوم تربیتی دانشگاه تهران
شماره تماس: 
ایمیل: 
________________________________________
۱۱- ستار نوری
دانشجوی کارشناسی رشته ی علوم تربیتی دانشگاه تهران
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۱۲-مرتضی کیانی
دانشجوی کارشناسی رشته ی حسابداري دانشگاه علوم اقتصادي تهران
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۱۳-فریاد مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه تربیت مدرس
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۱۴- مظهر شبرندی
فارغ التحصیل کاردانی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شماره تماس:
ایمیل: M_SHABRANDI@YAHOO.COM
________________________________________
۱۵- ناظر شبرندی
کارشناس پرستاری فارغ التحصیل روزانه از دانشگاه کردستان
شماره تماس:
ایمیل:
________________________________________
۱۶-محمد غریب اسماعیلی
 دانشجوی روزانه ی فلسفه دانشگاه قزوین
شماره تماس:
ایمیل:
________________________________________
۱۷- مظفر روشن
مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره تماس: 
ایمیل
________________________________________
۱۸- مدیا محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه .....
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۱۹-شنو اسماعیلی

دانشجوی کارشناسی رشته ی ....... دانشگاه رشت
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۰- وطن مومنی
دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه رازی کرمانشاه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۱- سامان کامگار
دانشجوی کارشناسی جفرافیای دانشگاه تهران
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۲- حمید اسماعیلی 

فارغ التحصیل روزانه ی علوم اجتماعی گرایش تعاون از دانشگاه تبریز
شماره تماس:
ایمیل:
________________________________________
۲۳- فرهاد کیهانی

دانشجوی کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه شهیدبهشتی
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۴- مجیب طالبی
فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته ی عمران دانشگاه سنندج
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۵- نقره کریم پور
كاردان كامپيوتر دانشگاه كردستان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۶- رقیه کریم پور
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
 
________________________________________
۲۷- صیاد مومنی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۸- زنیره مومنی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۹- شیما فرهادی
 دانشجوی کارشناسی كتابداري دانشگاه غيرانتفاعي تبريز
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۰- بهزاد نودشه
 فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته ی معماری دانشگاه شهید رجایی تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علوم تحقیقات تهران
شماره تماس: 
ایمیل: Behzad_nodesha@yahoo.com

آخرین به روز رسانی: ۱۵/۱۲/۹۱
________________________________________
۳۱- بهنام نودشه
 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد تهران مرکز- فارغ التحصیل از دانشگاه کردستان در کارشناسی زبان انگلیسی
شماره تماس:
ایمیل: Behnamnowdesheh@yahoo.com
________________________________________
۳۲-شیرزاد نودشه
 دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه رازی
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۳- مصعب فرهادی
 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ناپیوسته ی آمار دانشگاه شهیدبهشتی
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۴-دلسوز فرهادی
 کارشناس تربیت بدنی فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری تبریز
شماره تماس:
ایمیل:
________________________________________
۳۵- نیکزاد فرهادی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه خوزستان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۶- صادق فرهادی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۷- مهران فرهادی
 كاردان راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۸- یادگار صالح
 دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۹- لیلا صالح
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی فقه و حقوق شافعی دانشگاه زاهدان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۴۰- فرخ شبرندی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۴۱- فوزیه کاشفی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی جغرافیا برنامه ریزی شهری - روستایی دانشگاه زاهدان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۴۲- رامین شریفیان
 دانشجوی روزانه مهندسی عمران گرایش نقشه برداری دانشگاه تبریز
 شماره تماس:
ایمیل:
________________________________________
۴۳-سارا کاشفی

ساراکاشفی: فارغ التحصیل کارشناسی پیوسته رشته حسابداری از دانشگاه ارومیه

شماره تماس: 
ایمیل:

تاریخ آخرین به روز رسانی پروفایل: ۲۶/۸/۱۳۹۰

________________________________________
۴۴- هاجر کاشفی
 فارغ التحصیل کارشناسی آمار از دانشگاه تبریز

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


شماره تماس: 
ایمیل:inana_63@yahoo.com

تاریخ آخرین به روز رسانی پروفایل ۲۶/۸/۱۳۹۰

________________________________________
۴۵- حسین کاشفی
 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۴۶- حسین کاشفی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۴۷- طه کاشفی
  کارشناس زبان انگلیسی دانشگاه تربیت معلم تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد تهران


شماره تماس:
ایمیل:


 تاریخ آخرین به روز رسانی پروفایل: ۲۶ آذر ۱۳۹۰

________________________________________
۴۸- علاالدین کاشفی
 

 فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری از دانشگاه جامع علمی-کاربردی سنندج

شماره تماس: 
ایمیل:

تاریخ آخرین به روز رسانی پروفایل: ۲۶ آذر ۱۳۹۰
________________________________________
۴۹- کیوان مرادی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۰- لهون مرادی
 فارغ التحصیل تربیت بدنی دانشگاه سنندج
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۱- سیما مرادی
 كاردان بهداشت دانشگاه ایلام
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۲- شادی مرادی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی دامپزشکی دانشگاه کرمانشاه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۳- کبیر رسولي مقدم
 دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته ی ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۴-امیر رسولي مقدم
 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شماره تماس: 09189924215

ایمیل: :amir.medicine88@yahoo.com
________________________________________
۵۵- فتاح رسولي مقدم
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۶- بشیر رسولي مقدم
  کارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۷- محمد حسینی
 دبيرفني برق دانشگاه شهيد رجايي
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۸- محسن محمودی

 دبيرفني مكانيك خودرو دانشگاه شهيد رجايي
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۹-نورالدین نادري
 کارشناس ارشد علوم تربيتي دانشگاه اروميه 
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۰-صلاح نادری
 کارشناس عمران دانشگاه آزاد سنندج
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۱-مهرداد شبرندی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۲-بهزاد شبرندی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۳-

 

________________________________________
۶۴-عمار اسماعیلی
 دانشجوی کارشناسي زبان انگليسي دانشگاه آزاد سنندج
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۵-سپیده صفایی
 کارشناس مشاوره و راهنمايي دانشگاه رازي
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۶-ماریا صفایی
کارشناس علوم تربيتي دانشگاه زاهدان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۷-فرشاد دادراست
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۸-یاسر دادراست
كارشناس حسابداري دانشگاه رازي
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۹-کلثوم دادراست
 كارشناس مشاوره و راهنمايي دانشگاه رازي
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۰- بهمن حیدری راد
دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته ی آمار دانشگاه شيراز
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۱- حیدر حیدری راد
 کارشناس ارشد راكتور دانشگاه شيراز
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۲- مالک مومنی

  کارشناس مديريت دانشگاه آزاد ملاير
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۳- ظهور مومنی
 دانشجوی کارشناسی علوم تربيتي دانشگاه كردستان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۴- هاجر گلی

 دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته ی مطالعات دانشگاه تهران
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۵- پونا شهریاری
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۶- پونا مصری
 دانشجوی کارشناسی اقتصاد صنعتی دانشگاه زاهدان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۷- احترام لطفی کارشناس جغرافيا دانشگاه تهران
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۸- شاهده ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی پزوهشگاه شیمی و مهندسی ایران

شماره تماس: 
ایمیل:

________________________________________
۷۹- کاردخ اسماعیلی

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران
شماره تماس: 
ایمیل:

آخرین به روز رسانی پروفایل: ۲۱/۸/۹۰

________________________________________

۸۰- آرزو جلالی
 دانشجوی کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت دانشگاه تبریز
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۱- ناجح جلالی
 دانشجوی کارشناسی مديريت دانشگاه آزاد سنندج
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۲- مسلم میرزایی

 کارشناس جغرافيا دانشگاه تبريز
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۳- توران معتمدیان 

دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۴-ایران معتدمدیان

 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۵- مهران میرزایی

 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۶- ستار فاضل 

دانشجوی پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سنندج
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۷- مختار فاضل
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۸- زکیه فاضل
 کارشناس شنوايي شناسي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
شماره تماس: 
ایمیل: 
________________________________________
۸۹- زیور رسولی مقدم
 كاردان علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۰- هاجر صالحی

  کارشناس زيست شناسي دانشگاه بوعلي سيناي همدان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۱- چنور منور 

دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۲- آرزو شریفیان

 کارشناس .......... دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۳- ثریا كريمي 

دكتري دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۴- سهیل كريمي
كاردان بهداشت دانشگاه دانشگاه غيرانتفاعي سنندج 
شماره تماس: 
ایمیل: 
________________________________________
۹۵- علی مصری

 دانشجوی كارداني حسابداري آموزشكده ي فني تبريز 
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۶- فریاد معتمدیان

كاردان حسابداري آموزشكده ي فني كرمانشاه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۷- فرزاد معتمدیان
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۸- میثم رنجبر
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۹- شتاو یوسفی
 کارشناسی ارشد ناپیوسته ی زيست شناسي دانشگاه تهران
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۱۰۰-  

 

________________________________________
۱۰۱- استیره خالدی
 دانشجوی کارشناسی مديريت مالي دانشگاه شهيد بهشتي 
شماره تماس: 
ایمیل: 
________________________________________
۱۰۲- هیاس روحی

دانشجوی کارشناسی کامپیوتر  (دانشگاه صفاهان اصفهان)

تلفن: 09179605612

ایمیل: siavash.roohi@gmail.com

_______________________________
۱۰۳- زانا مجیدی

مهندسی شیمی تبریز

ایمیل:

_______________________________
۱۰۴- حکمت امینی

دانشجوی مهندسی مکانیک

 دانشگاه ارومیه

موبایل: 09187248826

ایمیل:
_______________________________

۱۰۵- رافع اکملی

دانشجوی مهندسی برق (قدرت)

دانشگاه کرمانشاه

موبایل:09187224461
ایمیل:

_______________________________

۱۰۶- سمیرا سلامت

دانشجوی مامایی دانشگاه کرمانشاه  

موبایل:

ایمیل:

_______________________________
۱۰۷- منیره سلامت

دانشجوی پزشکی هسته ای کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

_____________________________
۱۰۸- سمیه شبرندی

دانشجوی پزشکی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

_______________________________
۱۰۹- نسیبه شبرندی

دانشجوی داروسازی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

_______________________________
۱۱۰- سمیه شبرندی

دانشجوی مامایی اصفهان

موبایل:

ایمیل:

_______________________________
۱۱۱- عبدالله اسدی

دانشجوی علوم اقتصادی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

_______________________________
۱۱۲- صبور شبرندی 

دانشجوی دانشجوی دبیری ریاضی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

_______________________________

۱۱۳- خانم رجبی (دختر آقای رجبی)

دانشجوی دبیری ریاضی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

_______________________________
۱۱۴- ایران معتمدیان
دانشجوی دندانپزشکی کاشان
موبایل:
ایمیل:
_______________________________
۱۱۵- آکام شبرندی
دانشجوی پزشکی تهران
موبایل:
ایمیل:
_______________________________
۱۱۶- آکو شبرندی
دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی ارومیه
موبایل:
ایمیل:
_______________________________
۱۱۷- هدیه شریفی
دانشجوی بهداشت دانشگاه کرمانشاه
موبایل:
ایمیل:
_______________________________
۱۱۸- خانم امینی

دانشجوی بهداشت دانشگاه کرمانشاه
موبایل:
ایمیل:
_______________________________
۱۱۹- سحر کریمی
دانشجوی رشته ی علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی همدان    
موبایل:
ایمیل:

_______________________________
۱۲۰- فرمیسک رشیدی

دانشجوی رشته ی حقوق دانشگاه بو علی همدن
موبایل:
ایمیل:
                

_______________________________

۱۲۱- بصیره مجیدی

دانشجوی رشته اقتصاد گرایش پول وبانک داری دانشگاه شهیدبهشتی
موبایل:
ایمیل:
_______________________________
۱۲۲- صیاد فلاحتی
دانشجوی رشته ی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
موبایل:
ایمیل:

_______________________________
۱۲۳- شاهو فلاحتی
فارغ التحصیل رشته ی مددکاری دانشگاه علامه
موبایل:
ایمیل:

_______________________________
۱۲۴-امید حبیبی

فارغ التحصیل کاردانی کامپیوتردانشگاه رفسنجان
موبایل:
ایمیل:

_______________________________

۱۲۵- پروین ایوبی
دانشجوی رشته ی علوم سیاسی دانشگاه بوعلی همدان
موبایل:
ایمیل:

_______________________________
۱۲۶- اسمر(خیال) یوسفی
دانشجوی رشته ی اقتصادبازرگانی دانشگاه زاهدان
موبایل:
ایمیل:

_______________________________

۱۲۷- ستاره ایوب زاده

دانشجوی رشته ی مدیریت امور بانکداری دانشکده علوم اقتصادی  تهران
موبایل:
ایمیل:  setareh_aeiobzadeh@yahoo.com

_____________________________

۱۲۸- حلیمه ابراهیمی

دانشجوی رشته ی حسابداری دولتی دانشکده علوم اقتصادی تهران
موبایل:
ایمیل:
_____________________________

۱۲۹- رزیتا امینی

دانشجوی رشته ی اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی تهران
موبایل:
ایمیل:
 _______________________________
۱۳۰- الهام سبحانی
دانشجوی مهندسی معماری تربیت دبیر شهیدرجایی دانشگاه تهران
موبایل:
ایمیل: 

_____________________________

۱۳۱-  فهمیده قدسی

کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه تبریز

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۲- سحر وارسته

کارشناسی مدیریت مالی دانشکده علوم اقتصادی تهران

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۳- منظومه شریفیان

کارشناسی جغرافیا شهری دانشگاه ارومیه

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۴- مستوره شریفیان

کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه کردستان

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۵- میثم شریفیان

کاردانی حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۶- نسیبه حبیبی

کاردانی حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۷- اندیشه کاشفی

کارشناسی جغرافیا شهری دانشگاه بیرجند

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۸- نصیره حکیمی

فارغ التحصیل کارشناسی  صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۹-  فهیمه حکیمی کارشناسی فقه وحقوق دانشگاه رازی کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_________________________

۱۴۰- یسرا قدسی دانشجوي کارشناسی ارشد رياضي کاربردی دانشگاه بوعلي سینای همدان

موبایل:
ایمیل:

آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۲/۱۳۹۲

_____________________________

 ۱۴۱- الهه سبحانی

مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

142- شبنم امینیان

دانشجوری فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

142-

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

142-

______ _______________________

142-

_____________________________

۱۴۳- مسلم لطفی

دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه پیام نور پاوه

موبایل:
ایمیل:
Darush_black68@yahoo.com

_____________________________

۱۴۴- سرشین فلاحتی دانشجوی ادبیات دانشگاه رازی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

145-شهلا فرهادی دانشجوی علوم تربیتی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

146- کرثوم قربانی دانشجوی روانشناسی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

147- کوثر توفیقی دانشجوی علوم اجتماعی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

148- شهره مجیدی دانشجوی مدیریت دولتی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

149- بهاره مجیدی دانشجوی ریاضی محض

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

150- بدری حیدری دانشجوی الهیات

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

151-مسعود حاجی دانشجوی مدیریت دولتی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

152- فایق حاجی دانشجوی عربی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

153- خدیجه حاجی دانشجوی الهیات 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

154- آواره امینی کارشناس علوم تربیتی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

155- کورش امینی کارشناس بهداشت

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

156- زویا کامگار دانشجوی جغرافیا

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

157- سامان کامگار دانشجوی جغرافیا

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

158- سحر لطفی دانشجوی اجتماعی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

159- سامان ازرده دانشجوی علوم تربیتی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

160- الهام خلوتی دانشجوی ادبیات 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

161- منصور خلوتی دانشجوی روانشناسی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

162- اشکان ازرده دانشجوی ادبیات 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

163- بدری ازرده دانشجوی روانشناسی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

164- یاسر قربانی دانشجوی مدیریت بازرگانی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

165- مهین حاجی دانشجوی مدیریت دولتی دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

166- مرضیه حاجی دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

167-  رقیه حاجی فارغ تحصیل عربی دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

168- محمد حاجی دانشجوی .....    دانشگاه تربیت معلم

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

169- بهروز حاجی دانشجوی ادبیات فارسی دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

170- فریاد سبزه فارغ تحصیل برق دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

171- مناف سبزه دانشجوی کامپیوتر دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

172- فریبا حاجی دانشجوی مدد کاری اجتماعی دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

173- کلثوم توفیقی دانشجوی ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

174- سروه توفیقی دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه قزوین

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

175- محمد علی محمدی دانشجوی جغرافیا دانشگاه تبریز

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

176- سلام فرجی دانشجوی علوم اجتماعی_پیام نور پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

177- مسعود حیدری دانشجوی حقوق دانشگاه تبریز

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

178- شیوا رستگار دانشجوی کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی دانشگاه شیراز

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

179- شرمین قادری دانشجوی رادیولوزی دانشگاه سنندج

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

180- پروین قادری کارشناس پرستاری از دانشگاه سنندج

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

181- مرضیه رسولی مقدم دانشجوی بهداشت دانشگاه کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

182- امیره فیروزی دانشجوی حقوق دانشگاه پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

183- شادمان فیروزی تربیت معلم کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

184- فوزیه الهی دانشجوی جغرافی دانشگاه پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

185- سایه رستمیان دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران

موبایل:
ایمیل:

آخرین به روز رسانی: ۲۳/۱۰/۹۱

_______________________________

186- لینا صادقی کارشناس پرستاری دانشگاه کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

187- شیوا صادقیان دانشجوی روانشناسی مریوان

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

188- صیاد صادقیان دانشجوی اقتصاد دانشگاه پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

189- یعقوب یعقوبی تکنولوزی دانشگاه همدان

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

190- صابیر یعقوبی دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

191- بیان خالقی دانشجوی مدیریت صنعتی_کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

192- مهین احمدیان هوشبری_سنندج

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

193- مهناز جوانمردی دانشجوی مهندسی صنایع_تهران

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

194- سمیه بکری دانشجوی مدیریت بازرگانی_پاوه

موبایل:
ایمیل:

______________________________

195- ماریا رشیدی دانشجوی دندانپزشکی_همدان

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

196- عطیه نام اور کارشناس علوم تربیتی از ارومیه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

197- لیدا شبرندی دانشجوی ادبیات فارسی_زاهدان

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

198- نسیبه دارستانی دانشجوی جغرافیا_پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

199- مریم رشیدی دانشجوی حقوق _پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

200- نسیبه مجیدی اتاق عمل_سنندج

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

201- سمیه علی محمدی دانشجوی مهندسی کشاورزی_پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

۲۰۲- خسرو شریفی مهندس عمران نقشه از دانشگاه سراسری تبریز- دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه آزاد قزوین

موبایل:
ایمیل:     sohailsharifi2010@gmail.com

_______________________________

۲۰۳- پیام فتحی پور ترم 7 دانشگاه پیام نور شهرستان سنندج  رشته حقوق

موبایل:  09187713080
ایمیل:   
shayan.hajiji2010@gmail.com

_______________________________

204 - پرویز دارستان کارشناسی ارشد اقتصاد - توسعه وبرنامه ریزی دانشگاه تهران

موبایل:  
ایمیل:   

_______________________________

204 - یاسر نا م آور کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه

موبایل:  
ایمیل
:
   yaser_4416@yahoo.com

_______________________________

۲۰۵- مهران شریفی کارشناس ارشد مهندسی عمران - زلزله
دانشگاه تربیت معلم تهران
موبایل:
_______________________________
۲۰۶- شهین شبرندی کارشناس راهنمایی و مشاوره دانشگاه رازی
موبایل:
ایمیل: shs.n1362@yahoo.com 


_______________________________

۲۰۷-

موبایل:

ایمیل

______________________________
208 - موسی سردیارانی دانشجوی مهندسی تکنولوژی ساختمان دانشگاه اصفهان

موبایل:
ایمیل

______________________________

۲۰۹سمیره سردیارانی لیسانس تربیت بدنی کرمانشاه

موبایل:
ایمیل

______________________________

۲۱۰- ژیلا فلاحتی فارغ التحصیل حقوق اسلامی از دانشگاه ارومیه

موبایل:
ایمیل

______________________________

۲۱۱- ژیلا رحمانی کارشناسی .... از دانشگاه رازی

موبایل:
ایمیل:

______________________________

۲۱۲- آریوس امینی دانشجوی سال آخر داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

موبایل:

ایمیل: hermidas_84@yahoo.com

______________________________

 ۲۱۳- پوریا دلیری دانشجوی مهندسی برق دانشگاه تبریز

موبایل:

ایمیل: pouria.daliri @ gmail.com

آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

_____________________________
۲۱۴- محبوبه فتاحی لیسانس جغرافیای شهری پاوه

موبایل: ایمیل:

______________________________

۲۱۵- محمد قربانی  داشجوی حسابداری کارشناسی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج

تلفن:09383993312

ایمیل:m.kord6953@yahoo.com

______________________________

216- مهران مظفری  فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه لرستان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری دانشگاه رازی کرمانشاه

ایمیل: zagros381@yahoo.com

______________________________

217-  پیام مظفری  دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور مریوان

ایمیل: pmmi48@yahoo.com

موبایل: 09189850157

______________________________

۲۱۸- حاقظ رشيدي  رشته حسابداري مقطع كارداني
ایمیل: ahoura_rashidi22@yahoo.com
موبایل:  09189243533
            09353971018

______________________________

 تاريخ : 93/11/14 | 10:0 | نویسنده : ریبوار شبرندی |

۲۱۹-  جهانبخش خلوتی دانش آموخته ارشد ادبیات تربیت معلم تهران

 

ایمیل:

موبایل:

 

 

۲۲۰- هژیر خلوتی دانش آموخته ارشد هندسه امیر کبیر تهران

ایمیل:

موبایل:

 

۲۲۱- عصمت خلوتی دانش آموخته ارشد فقه شافعی دانشگاه کردستان

ایمیل:

موبایل:

۲۲۲-ادیب خلوتی-کارشناسی ریاضی ارومیه

ایمیل:

موبایل:

 

۲۲۳- آدینا خلوتی فارغ التحصیل روانشناسی رازی کرمانشاه

 ایمیل:

موبایل:

وبلاگ: 

۲۲۴- حمزه احمدی دانشجوی پرستاری کرمانشاه 

 ایمیل: hanasa1388@yahoo.com

موبایل:

وبلاگ:  Mangashow.blogfa.com

225- برهان ربانی فارغ التحصیل سال ۸۴ دانشگاه اهواز رشته حسابداری

ایمیل:

موبایل:

وبلاگ: 

226- مختار ربانی فارغ التحصیل سال ۸۶ دانشگاه قزوین رشته مدیریت بازرگانی

ایمیل:  

موبایل:

وبلاگ: 

۲۲۷- آزاد ربانی فارغ التحصیل سال ۸۱ دانشگاه رازی رشته علوم تربیتی

ایمیل:  Arash1351@gmail.com

موبایل:

وبلاگ: 

۲۲۸- سمن بو کردبهمن دانشجوی پیام نور پاوه رشته حسابداری

ایمیل:  

موبایل:

وبلاگ: 

۲۲۹- بهنام آسایش  مهندسی شیمی گرایش پتروشیمی مشهد

ایمیل:  

موبایل: nodesheh100@gmail.com  _  

۲۳۰- مهری شهریاری دانشجو جامعه شناسی توسعه دانشگاه تهران

ایمیل:  

موبایل: mehrishahryari@gmail.com _

۲۳۱- حازم کاشفی فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

ایمیل:  

موبایل: hazem_kashefi @ yahoo.com

آخرین به روز رسانی: 1390/11/15

۲۳۲- فایض شبرندی دانشجوی فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۲۳۳- طارق کاشفی دانشجوی معماری دانشگاه کرمانشاه

ایمیل:  Taregh_aby1368 @ yahoo.com

موبایل: ۰۹۱۸۹۳۰۰۸۱۱

۲۳۴- بشیر احمدی فارغ التحصیل لیسانس رشته کتابداری دانشگاه بیرجند

۲۳۵- اسماعیل احمدی فارغ التحصیل لیسانس علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

۲۳۶- محمد علی احمدی فارغ التحصیل لیسانس مدیریت صنعتی دانشگاه بوشهر

۲۳۷- زلیخا احمدی دانشجوی لیسانس جغرافیا دانشگاه مراغه

۲۳۸-  محمد علی محمدی فارغ التحصیل برنامه ریزی شهری  دانشگاه تبریز

۲۳۹- بصیره رحمانی -جغرافیا طبیعی-دانشگاه تبریز

۲۴۰- زینب حیدری-اقتصاد-دانشگاه تبریز

۲۴۱- نصرت امینیان -فلسفه -دانشگاه تبریز

۲۴۲- سارا مجیدی  علوم تربیتی  دانشگاه تبریز

۲۴۳-  سحر حیدری کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

۲۴۴- شیدا فتاحی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

۲۴۵- شیوا رستگاری کارشناسی ارشد جامعه شناسی

ایمیل:  

موبایل:

۲۴۶- سرگل شهبازی نیا دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه رازی

ایمیل:  

 موبایل: Sargol7070@yahoo.com _  

۲۴۷- مصیب مرادی دانشجوی کارشناسی ناپیوسته حسابداری

ایمیل:  mosayb_moradi@yahoo.com

موبایل: 09189959869

۲۴۸- فرشید رضایی فارغ التحصیل ....

ایمیل:  

موبایل: 09362410396

۲۴۹- فرزاد مومنی دانشجوی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی دانشگاه همدان

 ایمیل:   farzadmomeni70@yahoo.com

موبایل: 09189335812

۲۵۰- کیوان مرادی ...... ایمیل: 

۲۵۱- برژانگ مرادی فارغ التحصیل رشته مدیریت بانکداری دانشکده علوم اقتصاد  و دارایی تهران

۲۵۲- معید نام آور دانشجوی رشته حقوق ترم ورود 87
ایمیل:  n.nilofar@ymail.com موبایل: 09358181046

۲۵۳- هیوا نصیری ارشد برق-قدرت خواجه نصیر

ایمیل: hiva.nasiri@gmail.com

موبایل:

۲۵۴- میعاد سهرابی فرد کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای

ایمیل: khamgin3x@yahoo.com

موبایل: ۰۹۳۸۲۱۶۲۸۴۴

۲۵۴- پیمان فلاحی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی رشته ی مدیریت بازرگانی 

۲۵۵- صهیب شهنازی دانشجوی دانشگاه تبریز 

۲۵۶- (حذف شده توسط خود شخص) 

۲۵۷- مدریک بخشیان دانشجوی مهندسی برق-قدرت دانشگاه زاگرس کرمانشاه

 ایمیل:  modrik.4220@gmail.com

موبایل:  

آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۹/۱۳۹۱

۲۵۸- (حذف شده توسط خود شخص) 

۲۵۹- هژیر مصری دانشجوی کارشناسی عمران ارومیه ایمیل:موبایل: _

۲۶۰- زهرا مکاری دانشجوی رشته کامپیوتر,کاردانی,آموزشکده فنی مهندسی دختران کرمانشاه

ایمیل:comlove73@yahoo.com

موبایل:

۲۶۱- شیوا مکاری دانشجوی تکنولوزی محیط زیست مقطع کارشناسی دانشگاه ؟؟ ملایر  262- مدینه حدادیان دانشجوی رشته ؟؟ دانشگاه ؟؟  

263- نسیبه حدادیان دانشجوی رشته ؟؟ دانشگاه ؟؟  

264- مسلم حدادیان دانشجوی رشته ؟؟ دانشگاه ؟؟  

265- مهین حدادیان دانشجوی رشته ؟؟ دانشگاه ؟؟  

266- کالی شبرندی دانشجوی رشته ؟؟ دانشگاه ؟؟  

267- نسیبه دادرست دانشجوی رشته ؟؟ دانشگاه ؟؟ 

268- هادی علی مدد فارغ التحصیل رشته زیست شناسی پزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه 

۲۶۹- حمید حسینی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر - نرم افزار

 ایمیل:vista_xp764@yahoo.com

موبایل:

۲۷۰- یاسر رحمانی فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) دانشگاه علم وصنعت تهران 

۲۷۱- آرمان توفیقی فارغ التحصیل کارشناسی حقوق دانشگاه تهران 

۲۷۲- پیمان توفیقی کارشناس علوم تجربی و دبیر آموزش و پرورش 

۲۷۳- کامران توفیقی دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان 

۲۷۴- شتاو توفیقی کاردان حسابداری کردستان 

۲۷۵- ناصح رحمانی فارغ التحصیل ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه ساری 

۲۷۶- ناجی رحمانی دانشجوی کارشناسی زبان دانشگاه شهید رجایی 

۲۷۷- هجرت رحمانی دانشجوی کارشناسی هوشبری علوم پزشکی کردستان 

۲۷۸- عباس یعقوبی کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه کردستان و کارشناس ارشد شیمی تجزیه

ایمیل: ABASYAGHOOBI@YAHOO.COM

موبایل:

۲۷۹- روناک یعقوبی کارشناس علوم تربیتی ایمیل: RONAKYAGHOOBI@YAHOO.COM

موبایل:

۲۸۰- زهرا یعقوبی کاردانی تربیت معلم تبریز کارشناسی جغرافیا

۲۸۱- خانزاد یعقوبی کارشناسی رشته الهیات

۲۸۲- سوده یعقوبی کارشناسی رشته جغرافیا

۲۸۳- حسن یعقوبی کاردانی برق دانشجوی کارشناسی برق ساوه

۲۸۴- ثریا یعقوبی کارشناسی علوم تجربی دانشگاه کرمانشاه

۲۸۵- رامین یعقوبی کاردانی کامپیوتر سبزوار کارشناسی برق

۲۸۶-  مجتبی یعقوبی کاردانی حسابداری دانشگاه گنبد کاووس

۲۸۷- مسلم یعقوبی کارشناسی اقتصاد دانشگاه پیام نور سنندج

۲۸۸- مرضیه یعقوبی کارشناسی رشته علوم تربیتی

۲۸۹- چنور نصيري دانشجوي ارشد جامعه شناسي دانشگاه ياسوج ایمیل:   chnoor.Nasiri @yahoo.com

موبایل:

۲۹۰-  سميره نصيري فارغ التحصيل حقوق دانشگاه بوعلي همدان ایمیل:  Samireh @Nasiriyahoo.com

موبایل:

 ۲۹۱-  مهدی یعقوبی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت معلم تبریز 

۲۹۲-  نیازی یعقوبی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز

 ۲۹۳- قانع یعقوبی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه آزاد تبریز

 ۲۹۴-  محمد یعقوبی کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه سنندج

 ۲۹۵-  سینا یعقوبی دکترای دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوعلی همدان

 ۲۹۶- جلال یعقوبی دکترای دندن پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 ۲۹۷-  اسامه یعقوبی دانشجوی مهندسی برق دانشگاه آزاد تهران

 ۲۹۸-  انصار یعقوبی دانشجوی مهندسی میکانیک تاسیسات اصفهان

 ۲۹۹- سمیه یعقوبی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه کردستان

 ۳۰۰-  بنان یعقوبی دانشجوی کارشنای حقوق

 ۳۰۱-  شراره یعقوبی کارشناسی الهیات دانشگاه کردستان

 ۳۰۲- باعث یعقوبی مهندسی میکانیک دانشگاه بوعلی همدان

 ۳۰۳- سهیلا یعقوبی دانشجوی زیست شناسی دانشگاه کردستان

 ۳۰۴- زینب یعقوبی مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 ۳۰۵- شب بو یعقوبی کارشناسی آموزش ابتدایی سنندج

 ۳۰۶- لیلا یعقوبی کارشناس زبان وادبیات فارسی

 ۳۰۷- فرهاد یعقوبی کارشناس جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه زاهدان

 ۳۰۸- قدوس یعقوبی کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران

 ۳۰۹- محمدیعقوبی کارشناس مشاوره دانشگاه سنندج

 ۳۱۰- معین یعقوبی دانشجوی مهندسی میکانیک تاسیسات

 ۳۱۱-  ستار صوفی دانشجوی فناوری اطلاعات(IT) کردستان

ایمیل:  satar.sufi @ gmail.com

موبایل: آخرین به روز رسانی: ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ _

 ۳۱۲- عباس کاشفی فارغ التحصیل فوق دیپلم پرورشی  از تربیت شهید مدرس سنندج 

۳۱۳- شیوا امینی دانشجو رشته اقتصاد نظری دانشگاه ارومیه

 ۳۱۴- صائب اسماعیلی فرد دانشجوی کاردانی حسابداری دانشگاه آزاد روانسر

 ۳۱۵- گوارا ربانی دانشجوی رشته مدیریت هتلداری دانشگاه علامه تهران

 ۳۱۶- سارا اسماعیلی فرد کاردان دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه

ایمیل:

 موبایل:

 ۳۱۷-  شاهده ابراهیمی دانشجوی شیمی کاربردی پژوهشکده شیمی تهران و کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه

ایمیل:

 موبایل:

 ۳۱۸- صبوره اسماعیلی فرد کارشناس حقوق دانشگاه کردستان

 ایمیل:

 موبایل:

 ۳۱۹-  هدیه شریفی دانشجوی رشته زیست شناسی گرایش علوم جانوری دانشگاه رازی کرمانشاه

ایمیل:

موبایل:

 ۳۲۰- صیادیعقوبی عمران نقشه برداری خواجه نصیرتهران

ایمیل:

موبایل:

 ۳۲۱-  مصلح یعقوبی روزانه اقتصاد دانشگاه ارومیه

ایمیل:

موبایل:

 ۳۲۲- حمید قدسی پزشکی همدان

 ۳۲۳- رشاد یعقوبی مکانیک کرمان

 ۳۲۴- صیادیعقوبی عمران نقشه برداری خواجه نصیرتهران

 ۳۲۵-  زنیره یعقوبی پزشکی دانشگاه تبریز

۳۲۶-  خبات (محمد) اشرفی فوق لیسانس تربیت بدنی اصفهان

ایمیل:  ashrafimohamad87@yahoo.com

موبایل: 09382652049 _

 ۳۲۷-  شادمان شرقی رشته کارشناسی پیوسته عمران دانشگاه ازاد سنندج

ایمیل:shadmansharghi@yahoo.com

وب سایت: www.newdate.blogfa.com

موبایل: 09187857506

 ۳۲۸- هجران فتحی پور دانشجوی بهداشت محیط زیست کردستان ایمیل: hejranf@yahoo.com موبایل:

 ۳۲۹- تحسین بخشیان دانشجوی روزانه مهندسی عمران دانشگاه مشهد

 ۳۳۰-  محمد ناصری فارغ التحصیل سال ۸۳ -حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه 

۳۳۱- سلام اوات شوکتی تاریخ تبریز

 332- سامان فلاحی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

 

 333- کامران فلاحی دانشجوی برق دانشگاه تهران

 

 334-جبار فتحی پور دانشجوی رشته فقه و حقوق امام شافعی دانشگاه سنندج 09186689031

 

 

 

 335- محمود مباركشاهي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي از دانشگاه تربيت مدرس تهران

 

 336- فوزيه كردبهمن كارشناسي علوم اجتماعي (پژوهشگري)

 

 337- محمد احمدی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیرهمراه: 09399939080ایمیل: Aghiliii@yahoo.com

 

_

 

338- دلنیا رحمانی پرستاری دانشگاه رازی کرمانشاه 

 

339- آكو خالدي فارغ التحصيل رشته كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي همدان  340- فرميسك خالدي فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته رياضي گرايش آناليزدانشگاه تربيت مدرس تهران 

 

341-  اسرين خالدي دانشجوي ترم آخر كارشناسي مولتي ميديا دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز 

 

342- فرزین ناصری ارشد جغرافیا برنامه ریزی  شهری 

 

343- فهیم ناصری ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

 

 344- صیاد رشیدی ارشد جغرافیا گرایش طبیعی 

 

345- فرخ (ریبوار) شفیی - ارشد معدن - تربیت مدرس تهران 

 

346- سروش (میلاد) شفیعی - مهندسی پتروشیمی - صنعتی ارومیه 

 

347- سوران شفیعی - مهندسی عمران - سنندج 

 

348- آرین شفیعی - رایولوژی - علوم پزشکی کرمانشاه 

 

349- گلاویژ شفیعی - مهندسی برق مخابرات - بناب 

 

350- اجمل کاشفی دانشجوی کارشناسی دانشگاه ارومیه در رشته اقتصاد. 

 

351- شراره شریفیان دانشجوی کارشناسی سنندج در رشته بانکداری. 

 

352-  دلنیا رحمانی دانشجوی پرستاری رازی کرمانشاه ورودی 90 ایمیل: areke2011@ gmail.com موبایل:

 

353- یودا یعقوبی دانشجوی کارشناسی زیست شناسی گرایش علوم جانوری دانشگاه تبریز ایمیل: yoda1371 @yahoo.com موبایل:

 

354- سامان روحی فارغ التحصیل علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان ایمیل: Rouhi64 @gmail.com alexrouhi @yahoo.com موبایل: ۰۹۱۸۵۶۱۷۳۳۱ آخرین به روز رسانی: ۳/۱۲/۱۳۹۱

 

355-  ماريا دليري دانشجوي كارشناسي مشاوره دانشگاه رازی كرمانشاه آخرین به روز رسانی: ۲۶/۱۲/۱۳۹۰

 

356- فاطمه دليري دانشجوي كارشناسي زبان دانشگاه آزاد مريوانآخرین به روز رسانی: ۲۶/۱۲/۱۳۹۰

 

357- نام و نام خانوادگی : صادق نیکنام رشته تحصیلی : جامعه شناسی( پژوهش گری )دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه رازی کرمانشاه

وضعیت تحصیلی :دانشجو

ایمیل : sadgh20@yahoo.com

شماره تماس : 09189247428

آخرین به روز رسانی: ۱۰/۰۱/۱۳۹۱

 

358- سعید کریمی دانشجوی مهندسی برق گرایش قدرت دانشگاه بوعلی سینا همدان ایمیل: saeedinnowdesheh @ yahoo.com موبایل: آخرین به روز رسانی: ۲۹/۰۱/۱۳۹۱ _

 

359- پوريا رجبي مهندس عمران دانشگاه ازاد سنندج آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۱/۱۳۹۱

 

۳۶۰- بعثت رستميان دانشجوي داروسازي دانشگاه اصفهان آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۱/۱۳۹۱

 

۳۶۱- بيستون روحي كارشناسي جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريز آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۱/۱۳۹۱

 

۳۶۲- عزيز روحي كارداني برق صنعتي دانشگاه بندر عباس آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۱/۱۳۹۱

 

۳۶۳- دانا روحي دانشجوي مهندسي الكترونيك دانشگاه بندر عباس آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۱/۱۳۹۱

 

۳۶۴- صياد روحي كارشناسي ارشد زيست شناسي دانشگاه رشت آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۱/۱۳۹۱

 

۳۶۵- مبین شهریاری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه کردستان آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۱/۱۳۹۱

 

۳۶۶- کلثوم شهریاری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۱/۱۳۹۱

 

۳۶۷- سهیلا شهریاری دانشجوی مهندسی معماری دانشگاه تهران آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۱/۱۳۹۱

 

۳۶۸- كامران روحي كارشناسي علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري دانشگاه بو علي سينا همدان ایمیل: shahin.h1990 @ yahoo.com

 

موبایل: آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۱/۱۳۹۱

 

۳۶۹- فاطمه دارستانی دانشجوی زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی کرمانشاه 

 

۳۴۰- طارق قربانی پرستاری سمنان 

 

۳۴۱- لیلا شاکری: کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیهآخرین به روز رسانی: ۷/۰۲/۱۳۹۱ _

 

۳۴۲- سحرشاکری: کارشناس روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیآخرین به روز رسانی: ۷/۰۲/۱۳۹۱ _

 

۳۴۳- کویسان شاکری: کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشک

 

ی کرمانشاه آخرین به روز رسانی: ۷/۰۲/۱۳۹۱ _

 

۳۴۴- زکیه رمضانی دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی پیام نور پاوه آخرین به روز رسانی:۲۲/۰۵/۱۳۹۱ _

 

۳۴۵- -فوزیه رمضانی فارغ التحصیل حقوق پیام نور پاوه آخرین به روز رسانی:۲۲/۰۵/۱۳۹۱ _

 

۳۴۶- معین رمضانی دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور پاوه آخرین به روز رسانی:۲۲/۰۵/۱۳۹۱ _

 

۳۴۷- دلبر حیدری داد دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور پاوه آخرین به روز رسانی:۲۲/۰۵/۱۳۹۱

 

۳۴۸- صمد مصطفوی دانشجوی علوم تربیتی پیام نور پاوه آخرین به روز رسانی:۲۲/۰۵/۱۳۹۱

 

۳۴۹- زهرا مصطفوی دانشجوی مدیریت بازرگانی آخرین به روز رسانی:۲۲/۰۵/۱۳۹۱

 

۳۵۰- فریدون فرهادی کارشناس علوم اجتماعی دانشگاه گیلان آخرین به روز رسانی:۱۱/۰۶/۱۳۹۱

 

۳۵۱- محمود محمودی کارشناس ارشد آمار دانشگاه تربیت مدرس تهران ایمیل: mahmoodist @ gmail.com موبایل: آخرین به روز رسانی:۱۱/۰۶/۱۳۹۱

 

۳۵۲- کاوه رجبی گارشناس ارشد مهندس مکانیک- طراحی کاربردی دانشگاه شریف ایمیل: rajabi.kaveh @ gmail.com موبایل: آخرین به روز رسانی:۱۱/۰۶/۱۳۹۱

 

۳۵۳- سعید کریمی دانشجوی مهندسی برق دانشگاه همدان ایمیل: saeedanddocabinah @ gmail.com موبایل: آخرین به روز رسانی:۱۱/۰۶/۱۳۹۱

 

۳۵۴- دانشجوی ارشدرشته اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی دانشگاه ازادواحدتهران مرکزی shahriarybashir @ yahoo.com آخرین به روز رسانی:۲۷/۰۷/۱۳۹۱

 

۳۵۵- حافظ سلیمی دانشجوی فوریت پزشکی علوم پزشکی مشهد آخرین به روز رسانی: ۲۴/۰۸/۱۳۹۱

 

۳۵۶ - ظهیر شبرندی دانشجوی فوریت پزشکی علوم پزشکی کرج آخرین به روز رسانی: ۲۴/۰۸/۱۳۹۱

 

۳۵۷-  صلاح الدین ابراهیمی کاردان مدیریت بانکداری همدان آخرین به روز رسانی: ۲۴/۰۸/۱۳۹۱

 

۳۵۸-  حلیمه ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سنندج آخرین به روز رسانی: ۲۴/۰۸/۱۳۹۱

 

۳۵۹-  بشیر شهریاری دانشجوی ارشدرشته اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی دانشگاه ازادواحدتهران مرکزی آخرین به روز رسانی: ۲۴/۰۸/۱۳۹۱ _

 

۳۶۰- لایق فتحی پور دانشجوی ترم سوم کامپیوتر دانشگاه کردستان آخرین به روز رسانی: ۱۵/۰۹/۱۳۹۱

 

۳۶۱- دانیار رشیدی فوریت کرمانشاه آخرین به روز رسانی: ۱۵/۰۹/۱۳۹۱

 

۳۶۲- حافظ اسماعیلی پرستاری سمنان (انتقالی به دانشگاه رازی کرمانشاه) آخرین به روز رسانی: ۱۵/۱۲/۱۳۹۱

 

۳۶۳- آرمان (پاکان) اصغرپور. ترم آخر کاردانی برق قدرت. یزدان پناه سنندج. آخرین به روز رسانی: ۱۵/۰۹/۱۳۹۱ _

 

۳۶۴- یعقوبی فارغ التحصیل رشته مهندسی برق قدرت ساوه محل کار: مدرس هنرستان کارودانش رازی شهرستان مریوان

 ایمیل:

موبایل:

آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۹/۱۳۹۱

 

 

۳۶۵- بنیاد احمدی دانشجوی ترم ۶ محیط زیست دانشگاه ملایر

 ایمیل:bonyadahmadi @ yahoo.com

موبایل: .........

آخرین به روز رسانی: ۰۷/۱۰/۱۳۹۱

 

۳۷۷-  میثم رنجبر دانشجوی رشته برق قدرت دانشگاه چالوس

ایمیل:maysam2070@yahoo.coml

موبایل:09383626090

آخرین به روز رسانی: ۱۹/۱۱/۱۳۹۱

۳۸۸- میثم مظفری دانشجوی مهندسی تکنولژی برق قدرت (تکنولوژی) دانشگاه آزاد مریوان

موبایل:09377598387-09187472651

ایمیل:mpk609@ymail.com

آخرین به روز رسانی: ۰۲/۱۲/۱۳۹۱

۳۸۹- علی احمدیان داشجوی مهندسی تکنولوژی برق قدرت (تکنولوژی) دانشگاه آزاد مریوان.

ایمیل:(ضروری)

همراه:

آخرین به روز رسانی: ۰۱/۱۲/۱۳۹۱  

۳۹۰- محی الدین مجیدی دانشجوی مهندسی تکنولوژی برق قدرت (تکنولوژی) دانشگاه آزاد مریوان.

موبایل:

ایمیل: (ضروری)

 آخرین به روز رسانی: ۰۱/۱۲/۱۳۹۱

۳۹۱- آوات داوودی دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت دانشگاه آزاد علوم تحقیقات سنندج

موبایل:

ایمیل: Avat_Davudi @yahoo.com

آخرین به روز رسانی: ۰۴/۱۲/۱۳۹۱

۳۹۲- ستار جوانمردی کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه .... موبایل: ایمیل: آخرین به روز رسانی: ۲۰/۱۲/۱۳۹۱

 

۳۹۳- ستاره قادری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه رازی کرمانشاه

موبایل:

 ایمیل: setarehqaderi @ yahoo.com

آخرین به روز رسانی: ۲۰/۱۲/۱۳۹۱

394- فرمیسک نظری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ورودی سال 90

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

395- حمید قدسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ورودی سال 90

 آخرین به روز رسانی: 22/12/91

396- هانا حکیمی دانشجوی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه تبریز ورودی سال 90

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

397 – گونا حکیمی دانشجوی فیزیوتراپی دانشگاه شهیدبهشتی تهران ورودی سال 90

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

398- سعید یعقوبی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه همدان ورودی سال 90

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

399-  هیمن امینی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه همدان ورودی سال 90

 آخرین به روز رسانی: 22/12/91

400- زیور جلیلی دانشجوی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان ورودی سال 90

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

401- کاوان ربانی دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان ورودی سال 90

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

402- علی امینی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد سنندج ورودی سال 90

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

403- پیام صفائی دانشجوی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان ورودی سال 90

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

404 - سهیل مومنی دانشجوی فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز ورودی سال 90 آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

405- دانیار رشیدی دانشجوی اقتصاد دانشگاه ارومیه ورودی سال 90

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

406- حسین شبرندی دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اصفهان ورودی سال 90

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

407-  آمانج مبارکشاهی دانشجوی رشته کاردانی معماری دانشگاه آزاد روانسر ورودی سال 90

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

408- زکریا فرهادی دانشجوی حسابداری پیام نور پاوه ورودی سال 90

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

409- ئه رسرین سبحانی دانشجوی علوم اقتصادی دانشگاه رازی کرمانشاه ورودی سال 90

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

410- شیما رنجبر دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ورودی سال 91

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

411- سمیه رنجبر: دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی ورودی سال 91

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

412- نرگس احمدی پور: دانشجوی دبیری جغرافیا دانشگاه شهرکرد ورودی سال 91

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

413- شیوه صالح: دانشجوی پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ورودی سال 91

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

414- مهیلا رحمانی: دانشجوی پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ورودی سال 91

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

415- تانیا غیاثی: دانشجوی پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی مازندران(ساری) ورودی سال 91

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

416- خورشید فلاحتی: دانشجوی پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی خلخال ورودی سال 91

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

417-  زهرا فاضل: دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ورودی سال 91

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

418- پروین حقیری: دانشجوی مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی-گیاه پزشکی)- ارومیه ورودی سال 91

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

 419- حمدیه ازغ: دانشجوی مهندسی کشاورزی(علوم باغبانی)-دانشگاه بو علی سینا همدان ورودی سال 91

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

 وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

 420- هاوژین جمیلی: دانشجوی مهندسی کشاورزی (علوم دامی)دانشگاه کردستان-سنندج ورودی سال 91

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

421- روبینا نیکنام: دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی-دانشگاه بو علی سینا همدان ورودی سال 91

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

422- سحر رضایی: دانشجوی مهندسی صنایع-دانشگاه کردستان-سنندج ورودی سال 91

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

423- رویا رستمیان: دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی-دانشگاه الزهرا تهران ورودی سال 91

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

424- شقایق صالح: دانشجوی تاریخ-دانشگاه ارومیه ورودی سال 91

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

425- سروه قاچاق:دانشجوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری  ورودی سال 91

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91

 

426- مهین شبرندی دانشجوی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ساری ورودی 89

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/12/91  

 

427- مدرک رستمی پور دانشجوی ترم سوم کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد کرمانشاه

 

ایمیل:

 

شماره تماس: 09188875942

 

وب:
428- بیان رستمی پوردانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مشاوره شاغل در مدارس سنندج

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

429- مهین رستمی پور فارغ تحصیل کارشناسی جغرافیای شهری از دانشگاه سیستان
ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

430- نرمین شبرندی فارغ تحصیل کارشناسی حسابداری از دانشگاه ازاد سنندج
ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

431- یسرا نظری فارغ تحصیل کارشناسی شیمی از دانشگاه رازی کرمانشاه.
ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

432- بشرا نظری فارغ تحصیل کارشناسی ادبیات از ارومیه
ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

433-اسرین نظری فارغ تحصیل کاشناسی شیمی از دانشگاه رازی کرمانشاه

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

434- گلاویژ مقدم فارغ تحصیل کارشناسی تاریخ از دانشگاه الزهرا
ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

435- شلرمقدم فارغ تحصیل کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه تبریز
ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

436- ارمان غفوری فارغ تحصیل کاردانی برق قدرت از دانشگاه ازاد مریوان
ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

437- مهدی غفوری فارغ تحصیل کاردانی معماری از دانشگاه ازاد مریوان
ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

438- زهره امینی فارغ تحصیل کاردانی تربیت معلم کرمانشاه
ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

439- محمد سردیارانی فارغ تحصیل کارشناسی بیمه از دانشگاه رازی
ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

440- طریفه امینی فارغ تحصیل کارشناسی بیمه از دانشگاه تهران
ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

441- نسا دهباش فارغ تحصیل کارشناسی زبان خارجه دانشگاه ازاد همدان

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

442- شب بو رحیمی نیا فارغ التحصیل علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مریوان

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

 


443- چنور رحیمی نیا فارغ التحصیل حسابداری دانشگاه پیام نور کرمانشاه

 

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

 


444- نسیبه شهریاری فارغ التحصیل راهنمایی و مشاوره از دانشگاه محققی اردبیلی

 

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

 


445- صلاح الدین صالح  فارغ اتحصیل کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران

 

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

 


446- صیاد صالح لیسانس روانشناسی از دانشگاه پیام نور پاوه

 

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 

 

 

 


447- شیدا صالح فارغ التحصیل . لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه رازی کرمانشاه وکارشناس ارشد علوم تربیتی (گرایش برنام ریز آموزشی) از دانشگاه تهران

 

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 


 

 

448- آذر صالح دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور پاوه

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 


 

 

449- شمسه حسینی دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور پاوه

 

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: 22/03/92

 


 

 

 ۴۵۰- شنو حاجی فارغ التحصیل کارشناسی محیط زیست از دانشگاه کردستان

ایمیل:

 

شماره تماس:

 

وب:

 

آخرین به روز رسانی: ۲۷/03/92

 


۴۵۱- سرور حاجی فارغ التحصیل بهداشت حرفه ای دانشگاه ؟؟؟؟؟؟

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۳/۳۱

 


۴۵۲- شادی امینیان پزشکی دانشگاه کردستان

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۱۱

 


۴۵۳- سرور حاجی فارغ التحصیل رشته بهداشت حرفه ای از دانشگاه کرمانشاه

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۱۱

 


 

 ۴۵۴- ژیلا محمدی دانشجوی علوم اجتماعی پیام نور پاوه

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۲۲

 


۴۵۵-بیان نصری  کاردان بهداشت خانواده از دانشگاه  علوم پزشکی سنندج

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۲۲


۴۵۶- منوچهر  نصری دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی دانشگاه کردستان

ایمیل: manuchehr.nasri@gmail.com 

شماره تماس: 09188750742   

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۲۲


۴۵۷- محمد نصری  کاردان حسابداری  دانشگاه آزاد سنندج

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۲۲


۴۵۸- سیوان نصری  کارشناس مدیریت  دانشگاه کردستان

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۲۲


۴۵۹- کیهان  نصری  دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور مریوان

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: 93/11/16


۴۶۰- کامبیز نصری دانشجوی کارشناسی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مریوان

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۲۲


۴۶۱- معصومه نصری  کاردان مامائی  دانشگاه علوم پزشکی سنندج

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۲۲


۴۶۲- فریبا  نصری  کاردان بهداشت محیط   علوم پزشکی سنندج

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۲۲


 

۴۶۳- فرشته نصری کارشناس علوم تربیتی  دانشگاه کردستان

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۲۲


 

۴۶۴- ژاله  نصری  کاردان بهداشت خانواده  علوم پزشکی سنندج

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۲۲


۴۶۵- سامان نصری  دانشجوی کارشناسی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور بانه

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۲۲


۴۶۶- اشکان کریمی فارغ التحصیل ادبیات زبان عرب دانشگاه کردستان

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۰۴/۲۶

 


467- لهون احدی کارشناسی ارشد مهندسی پتروشیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/09/17


468-مهین حاجی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی علوم تحقیقات تبریز

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: 19/09/92

 

469-سارا مؤمنی کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی دانشگاه تبریز

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: 19/09/92

 


470-ساریه مؤمنی کارشناسی ارشد شیمی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناسی دانشگاه تبریز

 

ایمیل:

شماره تماس:

وب:

آخرین به روز رسانی: 19/09/92

 


471- مهناز نودشه کارشناسی پرستاری دانشگاه ارومیه 

ایمیل:

شماره تماس:

آخرین به روز رسانی: 15/10/92

 


 

472- عزیز عزیزی کارشناسی اقتصاد بازرگانی دانشگاه ازاد کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 23/11/92

 


 

473- زبیر فتاحی دانشجو کارشناسی برق قدرت آمل دانشگاه شمال

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 23/11/92

 


 

474- میثم احمدی دانشجوی رشته اتاق عمل دانشگاه تهران

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 23/11/92

 


 

475- یسرا احمدی هوشبری دانشگاه کردستان

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 23/11/92

 


 

476- مهدی گیوه کش کارشناسی برق قدرت دانشگاه آمل

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 23/11/92

 


 

 477- معید رحمانی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه رازی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 23/11/92

 


 

۴۷۸- لهون مظفری فارغ التحصیل رشته اقتصاد بازرگانی دانشگاه ازاد کرمانشاه شماره

موبایل: - 09360530777- 09188851973

 

ایمیل: Lohoon_Mozafary@yahoo.com

 

آخرین به روز رسانی: ۲۴/۱۱/۹۲

 

۴۷۸- نرگس اسماعیلی دکترای پزشکی  کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 

 


 

479- خالد قادری دکترای داروسازی  کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

480- میلاد دارستانی مهندسی مکانیک  رازی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

481- معاد دارستانی دبیر مکانیک  شهید رجایی تهران

موبایل: 09368201766
ایمیل:miad23blog@gemail.com

آخرین به روز رسانی: 92/12/06

 


 

 482 - هونیا کاشفی پرستاری  سنندج

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

483- مهرداد رجبی پرستاری  ارومیه

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

484- بشیر دارستانی تربیت معلم  کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

485- آرش سبزه تربیت معلم  کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

 486- مستوره اسحاقی حسابداری  رازی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

 487- هدیه صالحی حسابداری  سنندج

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

 488- روژین جمیلی اچ ای تی  اصفهان

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

 489- بوستان حدادیان شنوایی سنجی  اهواز

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

 490- سمیه خالدی بهداشت حرفه ای تبریز

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

 491- الهام مکاری بهداشت حرفه ای  سنندج

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

۴۹۲ - صادق کریمی زبان فرانسه  دانشگاه تهران

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

۴۹۳-   هدا امینی تربیت معلم  کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

۴۹۴- نگین کریمی اتاق عمل  مشهد

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

۴۹۵- دیار امینیان مهندسی برق  علم و صنعت تهران

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

۴۹۶- پیمان مجیدی تربیت معلم  سنندج

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


 

۴۹۷-بنیامین شهریاری مهندسی عمران  صنعتی شریف تهران

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 92/11/28

 


۴۹۸- فرهاد مقدم دانشجوی مقطع دکتری مهندسی شیمی - طراحی فرایند

محل تحصیل: دانشگاه کوبه ژاپن

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۱۲/۳

 


499- پروین فتحی پور دانش اموخته کارشناسی زبان وادبیات فارسی و معلم اموزش وپرورش شهرستان کامیاران . 

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: ۹۲/۱۲/ 12 

 


500- نگین فتحی پور دانش اموخته کارشناسی مهندسی کشاورزی  

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 16/11/93


501- مهدی فتحی پور دانشجوی الکترو تکنیک برق تبریز 

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 16/11/93


 502-  بشیر مقروضی فوریت پزشکی علوم پزشکی کرمانشاه ورودی92  

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 16/11/93

 


 

503- عادل کیهانی دانشجوی پرستاری دانشگاه ازاد سمنان

موبایل:

ایمیل:

آخرین به روز رسانی: 16/11/93 

 


504- فیروز شبرندی دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ورودی 93

 

 505- زهره فلاحتی - دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ورودی 93

506- فرشاد مقدم دانشجوی دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ورودی 93

 507- ر‍ژوان فلاحی - هوش بری کرمانشاه

508- سوران احمدی - پرستاری ارومیه

 509 - عادل کیهانی - اقتصاد کرمانشاه

510- سوما کریمی - مهندسي توليدات گياهي - گياهان دارويي و معطر تبریز

511- ستاره آسایش - علوم اقتصاد خرم آباد

512- قانت دارابی - پرستاری لارستان

513- عبدالخالق فتاحی - مهندسی صنایع کرمانشاه

 514- راحله گلی - مامائی سنندج

515- سروه شهابی - رادیولو‍ژی سنندج

516- بهروز نودشه – علوم تربیتی – دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید صدوقی(تربیت معلم) کرمانشاه

517- فرید شبرندی – مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه 

518- ماريا دليري دانشجوي كارشناسي مشاوره- كرمانشاه 

519- فاطمه دليري دانشجوي كارشناسي زبان دانشگاه آزاد مريوان


 

520- مهین کریمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ،دانشگاه کردستانتاريخ : 93/11/14 | 9:0 | نویسنده : ریبوار شبرندی |
۱- فیروز شبرندی - پزشکی کرمانشاه

  ۲- زهره فلاحتی - پزشکی کرمانشاه

۳- فرشاد مقدم - دارو سازی کرمانشاه

  ۴- ر‍ژوان فلاحی - هوش بری کرمانشاه

۵- سوران احمدی - پرستاری ارومیه

  ۶ - عادل کیهانی - اقتصاد کرمانشاه

۷- سوما کریمی - مهندسي توليدات گياهي - گياهان دارويي و معطر تبریز

۸- ستاره آسایش - علوم اقتصاد خرم آباد

۹- قانت دارابی - پرستاری لارستان

۱۰- عبدالخالق فتاحی - مهندسی صنایع کرمانشاه

  ۱۱- راحله گلی - مامائی سنندج

۱۲- سروه شهابی - رادیولو‍ژی سنندج

۱۳- بهروز نودشه – علوم تربیتی – دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید صدوقی(تربیت معلم) کرمانشاه

۱۴- فرید شبرندی – مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه

با تبریک به همه نودشه ای های عزیز در همه جای ایران. لازم به ذکر است لیست قبولی ها کامل نمی باشد و بمحض دریافت اطلاعات بیشتر به روز میگردد.تاريخ : 93/06/20 | 23:55 | نویسنده : ریبوار شبرندی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
لینک دوستان
آخرین مطالب
بخش های مختلف وبلاگ
آرشیو مطالب
برچسب‌ها وب
امکانات وب
عضويت سريع [RegFastForm]