پروژه ی جمع آوری اطلاعات کل دانشجویان و فارغ

التحصیلان دانشگاهی نودشه

(برای کامل کردن پروژه به شدت نیازمند همکاری شما هستم)


اگر شخصی اسمش ذکر نشده و یا اطلاعات آن وارد نشده و یا اطلاعات وارده صحیح نمی باشد لطفا اعلام نماید٪ 
شماره ی تماس: xxxxxxxx

پست الکترونیکی: Shabrandi [at] hotmail dot com
________________________

۱- هژیر کاشفی
 فارغ التحصیل مهندسی برق - گرایش قدرت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
شماره ی تماس: ----------
ایمیل: hazhir_kntu @yahoo.com  
________________________________________
 ۲- متین کاشفی

فارغ التحصیل مهندسی عمران - نقشه برداری دانشگاه تهران
شماره ی تماس: -----------------
ایمیل:  kashefi_matin @yahoo.com

________________________________________
۳-مسلم حسینی

دانشجوی رشته ی علوم اقتصادی دانشگاه علوم اقتصادی تهران
شماره تماس: 09183308935
ایمیل:hosseini.moslem@yahoo.com 
________________________________________
 ۴- رامین فاضلی
دانشجوی رشته ی دبیرفنی مکانیک دانشگاه شهیدرجایی
شماره تماس: 
ایمیل
________________________________________
۵- هیوا نصیری
دانشجوی رشته ی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر 
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶- شاهین شبرندی
 دانشجوی رشته ی کارشناس کامپیوتر دانشگاه شهيد رجايي - تهران
شماره تماس: 
ایمیل: .shahin.shabrandy@gmail.com_

_______________________________________
۷- ارسلان شبرندی
فارغ التحصیل روزانه ی مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزاردانشگاه ارومیه
 شماره تماس:
ایمیل:
________________________________________
۸-علی شبرندی(مدیر وبلاگ)

دانش آموخته مقطع ارشد مهندسی صنایع - صنایع دانشگاه تربیت معلم پردیس تهران
شماره ی تماس: ۰۹۳۸۱۳۰۵۵۲۴
ایمیل:

۱- rebvar_edy@yahoo.com 

۲- shabrandi@hotmail.com
________________________________________
۹- محفوظ سهرابی

دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه شهیدرجایی
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۱۰- جواد محبی

دانشجوی رشته ی علوم تربیتی دانشگاه تهران
شماره تماس: 
ایمیل: 
________________________________________
۱۱- ستار نوری
دانشجوی کارشناسی رشته ی علوم تربیتی دانشگاه تهران
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۱۲-مرتضی کیانی
دانشجوی کارشناسی رشته ی حسابداري دانشگاه علوم اقتصادي تهران
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۱۳-فریاد مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه تربیت مدرس
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۱۴- مظهر شبرندی
فارغ التحصیل کاردانی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شماره تماس:
ایمیل: M_SHABRANDI@YAHOO.COM
________________________________________
۱۵- ناظر شبرندی
کارشناس پرستاری فارغ التحصیل روزانه از دانشگاه کردستان
شماره تماس:
ایمیل:
________________________________________
۱۶-محمد غریب اسماعیلی
 دانشجوی روزانه ی فلسفه دانشگاه قزوین
شماره تماس:
ایمیل:
________________________________________
۱۷- مظفر روشن
مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره تماس: 
ایمیل
________________________________________
۱۸- مدیا محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه .....
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۱۹-شنو اسماعیلی

دانشجوی کارشناسی رشته ی ....... دانشگاه رشت
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۰- وطن مومنی
دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه رازی کرمانشاه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۱- سامان کامگار
دانشجوی کارشناسی جفرافیای دانشگاه تهران
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۲- حمید اسماعیلی 

فارغ التحصیل روزانه ی علوم اجتماعی گرایش تعاون از دانشگاه تبریز
شماره تماس:
ایمیل:
________________________________________
۲۳- فرهاد کیهانی

دانشجوی کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه شهیدبهشتی
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۴- مجیب طالبی
فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته ی عمران دانشگاه سنندج
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۵- نقره کریم پور
كاردان كامپيوتر دانشگاه كردستان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۶- رقیه کریم پور
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
 
________________________________________
۲۷- صیاد مومنی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۸- زنیره مومنی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۲۹- شیما فرهادی
 دانشجوی کارشناسی كتابداري دانشگاه غيرانتفاعي تبريز
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۰- بهزاد نودشه
 فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته ی معماری دانشگاه شهید رجایی تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علوم تحقیقات تهران
شماره تماس: 
ایمیل: Behzad_nodesha@yahoo.com

آخرین به روز رسانی: ۱۵/۱۲/۹۱
________________________________________
۳۱- بهنام نودشه
 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد تهران مرکز- فارغ التحصیل از دانشگاه کردستان در کارشناسی زبان انگلیسی
شماره تماس:
ایمیل: Behnamnowdesheh@yahoo.com
________________________________________
۳۲-شیرزاد نودشه
 دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه رازی
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۳- مصعب فرهادی
 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ناپیوسته ی آمار دانشگاه شهیدبهشتی
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۴-دلسوز فرهادی
 کارشناس تربیت بدنی فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری تبریز
شماره تماس:
ایمیل:
________________________________________
۳۵- نیکزاد فرهادی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه خوزستان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۶- صادق فرهادی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۷- مهران فرهادی
 كاردان راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۸- یادگار صالح
 دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۳۹- لیلا صالح
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی فقه و حقوق شافعی دانشگاه زاهدان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۴۰- فرخ شبرندی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۴۱- فوزیه کاشفی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی جغرافیا برنامه ریزی شهری - روستایی دانشگاه زاهدان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۴۲- رامین شریفیان
 دانشجوی روزانه مهندسی عمران گرایش نقشه برداری دانشگاه تبریز
 شماره تماس:
ایمیل:
________________________________________
۴۳-سارا کاشفی

ساراکاشفی: فارغ التحصیل کارشناسی پیوسته رشته حسابداری از دانشگاه ارومیه

شماره تماس: 
ایمیل:

تاریخ آخرین به روز رسانی پروفایل: ۲۶/۸/۱۳۹۰

________________________________________
۴۴- هاجر کاشفی
 فارغ التحصیل کارشناسی آمار از دانشگاه تبریز

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


شماره تماس: 
ایمیل:inana_63@yahoo.com

تاریخ آخرین به روز رسانی پروفایل ۲۶/۸/۱۳۹۰

________________________________________
۴۵- حسین کاشفی
 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۴۶- حسین کاشفی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۴۷- طه کاشفی
  کارشناس زبان انگلیسی دانشگاه تربیت معلم تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد تهران


شماره تماس:
ایمیل:


 تاریخ آخرین به روز رسانی پروفایل: ۲۶ آذر ۱۳۹۰

________________________________________
۴۸- علاالدین کاشفی
 

 فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری از دانشگاه جامع علمی-کاربردی سنندج

شماره تماس: 
ایمیل:

تاریخ آخرین به روز رسانی پروفایل: ۲۶ آذر ۱۳۹۰
________________________________________
۴۹- کیوان مرادی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۰- لهون مرادی
 فارغ التحصیل تربیت بدنی دانشگاه سنندج
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۱- سیما مرادی
 كاردان بهداشت دانشگاه ایلام
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۲- شادی مرادی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی دامپزشکی دانشگاه کرمانشاه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۳- کبیر رسولي مقدم
 دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته ی ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۴-امیر رسولي مقدم
 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شماره تماس: 09189924215

ایمیل: :amir.medicine88@yahoo.com
________________________________________
۵۵- فتاح رسولي مقدم
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۶- بشیر رسولي مقدم
  کارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۷- محمد حسینی
 دبيرفني برق دانشگاه شهيد رجايي
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۸- محسن محمودی

 دبيرفني مكانيك خودرو دانشگاه شهيد رجايي
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۵۹-نورالدین نادري
 کارشناس ارشد علوم تربيتي دانشگاه اروميه 
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۰-صلاح نادری
 کارشناس عمران دانشگاه آزاد سنندج
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۱-مهرداد شبرندی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۲-بهزاد شبرندی
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۳-

 

________________________________________
۶۴-عمار اسماعیلی
 دانشجوی کارشناسي زبان انگليسي دانشگاه آزاد سنندج
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۵-سپیده صفایی
 کارشناس مشاوره و راهنمايي دانشگاه رازي
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۶-ماریا صفایی
کارشناس علوم تربيتي دانشگاه زاهدان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۷-فرشاد دادراست
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۸-یاسر دادراست
كارشناس حسابداري دانشگاه رازي
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۶۹-کلثوم دادراست
 كارشناس مشاوره و راهنمايي دانشگاه رازي
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۰- بهمن حیدری راد
دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته ی آمار دانشگاه شيراز
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۱- حیدر حیدری راد
 کارشناس ارشد راكتور دانشگاه شيراز
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۲- مالک مومنی

  کارشناس مديريت دانشگاه آزاد ملاير
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۳- ظهور مومنی
 دانشجوی کارشناسی علوم تربيتي دانشگاه كردستان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۴- هاجر گلی

 دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته ی مطالعات دانشگاه تهران
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۵- پونا شهریاری
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۶- پونا مصری
 دانشجوی کارشناسی اقتصاد صنعتی دانشگاه زاهدان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۷- احترام لطفی کارشناس جغرافيا دانشگاه تهران
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۷۸- شاهده ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی پزوهشگاه شیمی و مهندسی ایران

شماره تماس: 
ایمیل:

________________________________________
۷۹- کاردخ اسماعیلی

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران
شماره تماس: 
ایمیل:

آخرین به روز رسانی پروفایل: ۲۱/۸/۹۰

________________________________________

۸۰- آرزو جلالی
 دانشجوی کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت دانشگاه تبریز
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۱- ناجح جلالی
 دانشجوی کارشناسی مديريت دانشگاه آزاد سنندج
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۲- مسلم میرزایی

 کارشناس جغرافيا دانشگاه تبريز
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۳- توران معتمدیان 

دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۴-ایران معتدمدیان

 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۵- مهران میرزایی

 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۶- ستار فاضل 

دانشجوی پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سنندج
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۷- مختار فاضل
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۸۸- زکیه فاضل
 کارشناس شنوايي شناسي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
شماره تماس: 
ایمیل: 
________________________________________
۸۹- زیور رسولی مقدم
 كاردان علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۰- هاجر صالحی

  کارشناس زيست شناسي دانشگاه بوعلي سيناي همدان
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۱- چنور منور 

دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۲- آرزو شریفیان

 کارشناس .......... دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۳- ثریا كريمي 

دكتري دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۴- سهیل كريمي
كاردان بهداشت دانشگاه دانشگاه غيرانتفاعي سنندج 
شماره تماس: 
ایمیل: 
________________________________________
۹۵- علی مصری

 دانشجوی كارداني حسابداري آموزشكده ي فني تبريز 
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۶- فریاد معتمدیان

كاردان حسابداري آموزشكده ي فني كرمانشاه
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۷- فرزاد معتمدیان
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۸- میثم رنجبر
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ی ........ دانشگاه .........
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۹۹- شتاو یوسفی
 کارشناسی ارشد ناپیوسته ی زيست شناسي دانشگاه تهران
شماره تماس: 
ایمیل:
________________________________________
۱۰۰-  

 

________________________________________
۱۰۱- استیره خالدی
 دانشجوی کارشناسی مديريت مالي دانشگاه شهيد بهشتي 
شماره تماس: 
ایمیل: 
________________________________________
۱۰۲- هیاس روحی

دانشجوی کارشناسی کامپیوتر  (دانشگاه صفاهان اصفهان)

تلفن: 09179605612

ایمیل: siavash.roohi@gmail.com

_______________________________
۱۰۳- زانا مجیدی

مهندسی شیمی تبریز

ایمیل:

_______________________________
۱۰۴- حکمت امینی

دانشجوی مهندسی مکانیک

 دانشگاه ارومیه

موبایل: 09187248826

ایمیل:
_______________________________

۱۰۵- رافع اکملی

دانشجوی مهندسی برق (قدرت)

دانشگاه کرمانشاه

موبایل:09187224461
ایمیل:

_______________________________

۱۰۶- سمیرا سلامت

دانشجوی مامایی دانشگاه کرمانشاه  

موبایل:

ایمیل:

_______________________________
۱۰۷- منیره سلامت

دانشجوی پزشکی هسته ای کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

_____________________________
۱۰۸- سمیه شبرندی

دانشجوی پزشکی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

_______________________________
۱۰۹- نسیبه شبرندی

دانشجوی داروسازی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

_______________________________
۱۱۰- سمیه شبرندی

دانشجوی مامایی اصفهان

موبایل:

ایمیل:

_______________________________
۱۱۱- عبدالله اسدی

دانشجوی علوم اقتصادی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

_______________________________
۱۱۲- صبور شبرندی 

دانشجوی دانشجوی دبیری ریاضی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

_______________________________

۱۱۳- خانم رجبی (دختر آقای رجبی)

دانشجوی دبیری ریاضی کرمانشاه

موبایل:

ایمیل:

_______________________________
۱۱۴- ایران معتمدیان
دانشجوی دندانپزشکی کاشان
موبایل:
ایمیل:
_______________________________
۱۱۵- آکام شبرندی
دانشجوی پزشکی تهران
موبایل:
ایمیل:
_______________________________
۱۱۶- آکو شبرندی
دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی ارومیه
موبایل:
ایمیل:
_______________________________
۱۱۷- هدیه شریفی
دانشجوی بهداشت دانشگاه کرمانشاه
موبایل:
ایمیل:
_______________________________
۱۱۸- خانم امینی

دانشجوی بهداشت دانشگاه کرمانشاه
موبایل:
ایمیل:
_______________________________
۱۱۹- سحر کریمی
دانشجوی رشته ی علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی همدان    
موبایل:
ایمیل:

_______________________________
۱۲۰- فرمیسک رشیدی

دانشجوی رشته ی حقوق دانشگاه بو علی همدن
موبایل:
ایمیل:
                

_______________________________

۱۲۱- بصیره مجیدی

دانشجوی رشته اقتصاد گرایش پول وبانک داری دانشگاه شهیدبهشتی
موبایل:
ایمیل:
_______________________________
۱۲۲- صیاد فلاحتی
دانشجوی رشته ی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
موبایل:
ایمیل:

_______________________________
۱۲۳- شاهو فلاحتی
فارغ التحصیل رشته ی مددکاری دانشگاه علامه
موبایل:
ایمیل:

_______________________________
۱۲۴-امید حبیبی

فارغ التحصیل کاردانی کامپیوتردانشگاه رفسنجان
موبایل:
ایمیل:

_______________________________

۱۲۵- پروین ایوبی
دانشجوی رشته ی علوم سیاسی دانشگاه بوعلی همدان
موبایل:
ایمیل:

_______________________________
۱۲۶- اسمر(خیال) یوسفی
دانشجوی رشته ی اقتصادبازرگانی دانشگاه زاهدان
موبایل:
ایمیل:

_______________________________

۱۲۷- ستاره ایوب زاده

دانشجوی رشته ی مدیریت امور بانکداری دانشکده علوم اقتصادی  تهران
موبایل:
ایمیل:  setareh_aeiobzadeh@yahoo.com

_____________________________

۱۲۸- حلیمه ابراهیمی

دانشجوی رشته ی حسابداری دولتی دانشکده علوم اقتصادی تهران
موبایل:
ایمیل:
_____________________________

۱۲۹- رزیتا امینی

دانشجوی رشته ی اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی تهران
موبایل:
ایمیل:
 _______________________________
۱۳۰- الهام سبحانی
دانشجوی مهندسی معماری تربیت دبیر شهیدرجایی دانشگاه تهران
موبایل:
ایمیل: 

_____________________________

۱۳۱-  فهمیده قدسی

کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه تبریز

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۲- سحر وارسته

کارشناسی مدیریت مالی دانشکده علوم اقتصادی تهران

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۳- منظومه شریفیان

کارشناسی جغرافیا شهری دانشگاه ارومیه

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۴- مستوره شریفیان

کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه کردستان

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۵- میثم شریفیان

کاردانی حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۶- نسیبه حبیبی

کاردانی حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۷- اندیشه کاشفی

کارشناسی جغرافیا شهری دانشگاه بیرجند

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۸- نصیره حکیمی

فارغ التحصیل کارشناسی  صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

۱۳۹-  فهیمه حکیمی کارشناسی فقه وحقوق دانشگاه رازی کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_________________________

۱۴۰- یسرا قدسی دانشجوي کارشناسی ارشد رياضي کاربردی دانشگاه بوعلي سینای همدان

موبایل:
ایمیل:

آخرین به روز رسانی: ۳۰/۰۲/۱۳۹۲

_____________________________

 ۱۴۱- الهه سبحانی

مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

142- شبنم امینیان

دانشجوری فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

142-

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

142-

______ _______________________

142-

_____________________________

۱۴۳- مسلم لطفی

دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه پیام نور پاوه

موبایل:
ایمیل:
Darush_black68@yahoo.com

_____________________________

۱۴۴- سرشین فلاحتی دانشجوی ادبیات دانشگاه رازی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

145-شهلا فرهادی دانشجوی علوم تربیتی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

146- کرثوم قربانی دانشجوی روانشناسی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

147- کوثر توفیقی دانشجوی علوم اجتماعی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

148- شهره مجیدی دانشجوی مدیریت دولتی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

149- بهاره مجیدی دانشجوی ریاضی محض

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

150- بدری حیدری دانشجوی الهیات

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

151-مسعود حاجی دانشجوی مدیریت دولتی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

152- فایق حاجی دانشجوی عربی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

153- خدیجه حاجی دانشجوی الهیات 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

154- آواره امینی کارشناس علوم تربیتی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

155- کورش امینی کارشناس بهداشت

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

156- زویا کامگار دانشجوی جغرافیا

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

157- سامان کامگار دانشجوی جغرافیا

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

158- سحر لطفی دانشجوی اجتماعی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

159- سامان ازرده دانشجوی علوم تربیتی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

160- الهام خلوتی دانشجوی ادبیات 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

161- منصور خلوتی دانشجوی روانشناسی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

162- اشکان ازرده دانشجوی ادبیات 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

163- بدری ازرده دانشجوی روانشناسی 

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

164- یاسر قربانی دانشجوی مدیریت بازرگانی

موبایل:
ایمیل:

_____________________________

165- مهین حاجی دانشجوی مدیریت دولتی دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

166- مرضیه حاجی دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

167-  رقیه حاجی فارغ تحصیل عربی دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

168- محمد حاجی دانشجوی .....    دانشگاه تربیت معلم

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

169- بهروز حاجی دانشجوی ادبیات فارسی دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

170- فریاد سبزه فارغ تحصیل برق دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

171- مناف سبزه دانشجوی کامپیوتر دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

172- فریبا حاجی دانشجوی مدد کاری اجتماعی دانشگاه .........

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

173- کلثوم توفیقی دانشجوی ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

174- سروه توفیقی دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه قزوین

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

175- محمد علی محمدی دانشجوی جغرافیا دانشگاه تبریز

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

176- سلام فرجی دانشجوی علوم اجتماعی_پیام نور پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

177- مسعود حیدری دانشجوی حقوق دانشگاه تبریز

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

178- شیوا رستگار دانشجوی کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی دانشگاه شیراز

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

179- شرمین قادری دانشجوی رادیولوزی دانشگاه سنندج

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

180- پروین قادری کارشناس پرستاری از دانشگاه سنندج

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

181- مرضیه رسولی مقدم دانشجوی بهداشت دانشگاه کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

182- امیره فیروزی دانشجوی حقوق دانشگاه پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

183- شادمان فیروزی تربیت معلم کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

184- فوزیه الهی دانشجوی جغرافی دانشگاه پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

185- سایه رستمیان دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران

موبایل:
ایمیل:

آخرین به روز رسانی: ۲۳/۱۰/۹۱

_______________________________

186- لینا صادقی کارشناس پرستاری دانشگاه کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

187- شیوا صادقیان دانشجوی روانشناسی مریوان

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

188- صیاد صادقیان دانشجوی اقتصاد دانشگاه پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

189- یعقوب یعقوبی تکنولوزی دانشگاه همدان

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

190- صابیر یعقوبی دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

191- بیان خالقی دانشجوی مدیریت صنعتی_کرمانشاه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

192- مهین احمدیان هوشبری_سنندج

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

193- مهناز جوانمردی دانشجوی مهندسی صنایع_تهران

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

194- سمیه بکری دانشجوی مدیریت بازرگانی_پاوه

موبایل:
ایمیل:

______________________________

195- ماریا رشیدی دانشجوی دندانپزشکی_همدان

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

196- عطیه نام اور کارشناس علوم تربیتی از ارومیه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

197- لیدا شبرندی دانشجوی ادبیات فارسی_زاهدان

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

198- نسیبه دارستانی دانشجوی جغرافیا_پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

199- مریم رشیدی دانشجوی حقوق _پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

200- نسیبه مجیدی اتاق عمل_سنندج

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

201- سمیه علی محمدی دانشجوی مهندسی کشاورزی_پاوه

موبایل:
ایمیل:

_______________________________

۲۰۲- خسرو شریفی مهندس عمران نقشه از دانشگاه سراسری تبریز- دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه آزاد قزوین

موبایل:
ایمیل:     sohailsharifi2010@gmail.com

_______________________________

۲۰۳- پیام فتحی پور ترم 7 دانشگاه پیام نور شهرستان سنندج  رشته حقوق

موبایل:  09187713080
ایمیل:   
shayan.hajiji2010@gmail.com

_______________________________

204 - پرویز دارستان کارشناسی ارشد اقتصاد - توسعه وبرنامه ریزی دانشگاه تهران

موبایل:  
ایمیل:   

_______________________________

204 - یاسر نا م آور کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه

موبایل:  
ایمیل
:
   yaser_4416@yahoo.com

_______________________________

۲۰۵- مهران شریفی کارشناس ارشد مهندسی عمران - زلزله
دانشگاه تربیت معلم تهران
موبایل:
_______________________________
۲۰۶- شهین شبرندی کارشناس راهنمایی و مشاوره دانشگاه رازی
موبایل:
ایمیل: shs.n1362@yahoo.com 


_______________________________

۲۰۷-

موبایل:

ایمیل

______________________________
208 - موسی سردیارانی دانشجوی مهندسی تکنولوژی ساختمان دانشگاه اصفهان

موبایل:
ایمیل

______________________________

۲۰۹سمیره سردیارانی لیسانس تربیت بدنی کرمانشاه

موبایل:
ایمیل

______________________________

۲۱۰- ژیلا فلاحتی فارغ التحصیل حقوق اسلامی از دانشگاه ارومیه

موبایل:
ایمیل

______________________________

۲۱۱- ژیلا رحمانی کارشناسی .... از دانشگاه رازی

موبایل:
ایمیل:

______________________________

۲۱۲- آریوس امینی دانشجوی سال آخر داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

موبایل:

ایمیل: hermidas_84@yahoo.com

______________________________

 ۲۱۳- پوریا دلیری دانشجوی مهندسی برق دانشگاه تبریز

موبایل:

ایمیل: pouria.daliri @ gmail.com

آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

_____________________________
۲۱۴- محبوبه فتاحی لیسانس جغرافیای شهری پاوه

موبایل: ایمیل:

______________________________

۲۱۵- محمد قربانی  داشجوی حسابداری کارشناسی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج

تلفن:09383993312

ایمیل:m.kord6953@yahoo.com

______________________________

216- مهران مظفری  فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه لرستان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری دانشگاه رازی کرمانشاه

ایمیل: zagros381@yahoo.com

______________________________

217-  پیام مظفری  دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور مریوان

ایمیل: pmmi48@yahoo.com

موبایل: 09189850157

______________________________

۲۱۸- حاقظ رشيدي  رشته حسابداري مقطع كارداني
ایمیل: ahoura_rashidi22@yahoo.com
موبایل:  09189243533
            09353971018

______________________________

 تاريخ : 93/11/14 | 10:0 | نویسنده : ریبوار شبرندی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
لینک دوستان
آخرین مطالب
بخش های مختلف وبلاگ
آرشیو مطالب
امکانات وب
عضويت سريع [RegFastForm]